Thursday, July 14, 2011

การออกเเบบเเละการใช้เครื่องมือกลุ่มการเลือก PHOTOSHOP CS3


 การออกเเบบเเละการใช้เครื่องมือกลุ่มการเลือก PHOTOSHOP CS3

ภาพในจอคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากอะไร?
ภาพบนจอคอมเกิดจากการนำจุดเล็กๆที่เรียกว่าพิกเซล(pixels)มาวางเรียงต่อๆกัน เรานับความละเอียด(resolution)ของภาพเป็นจำนวนพิกเซลต่อความยาว

ความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับงานต่างๆ
งานพิมพ์คุณภาพสูง 300-350ppi
เช่นนิตยสาร สมุดภาพ โปสเตอร์ขนาดใหญ่
งานพิมพ์ทั่วไป150-170ppi
เช่นหนังสือพิมพ์ เเผ่นพับ
งานเเสดงผลบนหน้าจอคอม72ppi
เช่น ภาพพื้อนหลังภาพที่ใช้บนเว็บภาพประกอบงานนำเสนอ

รู้จักกับโมเดลสีที่สำคัญ
โมเดลสี่เเต่ที่ใช้ในงานทั่วไป จะใช้2โมเดลคือRGBเเละCMYK
RGB สร้างจากเเม่สีทางเเสงสามสีทางเเสง3สีคือ
เเดงRed เขียวGreen นํ้าเงินBlue
ใช้กับงานที่เเสดงผลทางหน้าจอ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เเสงในการสร้างสี

CMYKเป็นการผสมเเม่สีของการพิมพ์4สีคือ ฟ้า(Cyam)บานเย็น(Magenta)เหลือง(Yellow)ดำ(Black)
ใช้ภาพที่ต้องการเเสดงออกทางเครื่องพิมพ์
 
การจัดวางโดยจุดเด่น
จุดเด่นคือส่วนเนื้อหาหลักของภาพที่เราต้องตัดสินใจว่าจะวางตรงไหน
ก่อนจะศึกษาจำไว้ข้อหนิ่งว่าหลักการออกเเบบเป็นเเค่เเนวทางไม่ใช่เกณท์ตายตัวสามารถพลิกเเพลงได้ตามความสร้างสรรค์

  • เน้นด้วยการตัดกันการตัดกันของเเสงสว่างเเละความมืดหรือการตัดกันของสีร้อนเย็น
  • เน้นด้วยขนาดปกติคนเราจะเห็นของที่มีขนาดใหญ่ก่อนของที่มีขนาดเล็กเเละยังเป็นการสร้างระยะภาพด้วย
  • เน้นด้วยความผิดจากสัดส่วนความเป็นจริงหากมีสิ่งใดใหญ่กว่าส่วนอื่นหรือมีสัดส่วนเป็นจริงที่เราเคยเห็นจะดึงดูดความสนใจมากกว่า
  • เน้นด้วยจุดรวมสายตาเป็นการวางจุดเด่นไว้ในจุดที่เส้นรวมสายตาวิ่งไปหา
  • เน้นด้วยกรอบโดยอาศัยเนื้อหารองในภาพเป็นกรอบล้อมจุดเด่น
  • เน้นด้วยรูปทรงที่อยู่นอกกรอบการจัดวางบางส่วนให้อยู่นอกกรอบเป็นการทำให้ภาพดูมิติออกมาจากพื้นของงาน
  • เน้นด้วยวิธีเรียงลำดับองค์ประกอบเป็นการวางองค์ประกอบภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก
  • เน้นโดยการเเยกตัวออกจากกลุ่มเป็นการจัดวางจุดเด่นท่ามกลางองค์ประกอบของภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน
  • เน้นด้วยการจัดวางเเบบสมดุลเเละไม่สมดุล
การจัดเเบบสมดุลจะทำให้ภาพดูนิ่งเเละเป็นทางการส่วนการจัดภาพเเบบไม่สมดุลจะทำไห้รู้สึกมีอิสระเเละเคลื่อนไหวได้มากกว่า
การไม่ปรากฏจุดเด่นเป็นการจัดวางโดยการกระจายเนื้อหาเเละความสำคัญของภาพโดยไม่เน้นจุดเด่นเป็นพิเศษให้ความสำคัญที่เนื้อหาโดยรวมมากกว่า
Custom Search