THAI ID NUMBER GENERATOR

THAI IDENTIFICATION NUMBER GENERATOR
เเจกเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)

นี่คือเลขบัตรที่สุ่มได้: (เปิดหน้านี่ใหม่เพื่อเลขใหม่)

ABOVE IS YOUR THAI ID NUMBER

refresh this page to get a new ID number*************************************************************************

โปรเเกรมสร้างเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชนไทย)
!!!!!!! เเจกเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)!!!!!!!!


Below is the java script code to generate random Thai ID number.

-------------------------------------------------------------------------------java script--------------------------

<script type="text/javascript">var d1=Math.floor(Math.random()*10);var d2=Math.floor(Math.random()*10);var d3=Math.floor(Math.random()*10);var d4=Math.floor(Math.random()*10);var d5=Math.floor(Math.random()*10);var d6=Math.floor(Math.random()*10);var d7=Math.floor(Math.random()*10);var d8=Math.floor(Math.random()*10);var d9=Math.floor(Math.random()*10);var d10=Math.floor(Math.random()*10);var d11=Math.floor(Math.random()*10);var d12=Math.floor(Math.random()*10);var n13=11-(((d1*13)+(d2*12)+(d3*11)+(d4*10)+(d5*9)+(d6*8)+(d7*7)+(d8*6)+(d9*5)+(d10*4)+(d11*3)+(d12*2))%11);if(n13==10){var d13=0;}else if(n13==11){var d13=1;}else{var d13=n13;}document.write(d1);document.write(d2);document.write(d3);document.write(d4);document.write(d5);document.write(d6);document.write(d7);document.write(d8);document.write(d9);document.write(d10);document.write(d11);document.write(d12);document.write(d13);document.write('<br> หร&#3639;อ <br>');document.write(d1+"-");document.write(d2);document.write(d3);document.write(d4);document.write(d5+"-");document.write(d6);document.write(d7);document.write(d8);document.write(d9);document.write(d10+"-");document.write(d11);document.write(d12+"-");document.write(d13);document.write('<form><input type=button value="ส&#3640;&#3656;ม" onClick="history.go()"></form>')</script>


------------------------------end of java script------------------------------------------------------------------

click here to download

กดที่นี่ โหลดโปรเเกรม

วิธีใช้

1. โหลดโปรเเกรมที่นี่
2. extract ไฟล์  ThaiCardNumberGenerator.rar
3. เปิด Thai Card
4. เปิด Thai Card click here to use.exe
5. กด Random
หลักการในการคำนวนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

      คุึณเคยลองสังเกตดูไหมว่าทำไมในการกรอกเลขประำตัวประชาชน นั้นบางเว็บมันถึงได้รู้ว่าอันไหนของจริงอัน
ไหนของปลอม มันมีฐานข้อมูลของคนทั้งประเทศอยู่หรือ! ไม่ใช่หรอกครับเว็บเขาแค ่มีการคำนวนเท่านั้นเอง
ส่วนหลักการคำนวนนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยมาูดูุเองดีกว่า
1111111111119
อันนี้ก็เป็นของจริง (ของใครก็ไม่รู้)ตัวเลข12ตัวแรกจะบอกถึงภูมิลำเนาของเจ้าของว่าอยู่ไหนเป็น คน
จังหวัดอะไรอย่างนั้นส่วนตัวเลขตัวที่ 13 นั้นจะเป็นตัว Check ว่ารหัสนั้นเป็นของจริงหรือ เปล่า เราลองมาดูการ
คำนวนกันดีกว่า
1.มั่วตัวเลข 12 ตัวขึ้นมาแล้วแยกหลักซะ
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
2.คูณเข้าไปด้วยค่าประจำหลักของตัวเลขนั้นๆ (ตัวเลข 13-2 ที่ใช้คูณเป็นค่าคงที่)
(1x13) (2x12) (1x11) (3x10) (1x9) (4x8) (1x7) (5x6) (1x5) (6x4) (1x3) (7x2)
3.จะได้ตัวเลขต่อไปนี้
13 24 11 30 9 32 7 30 5 24 3 14
4.เอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมด
13+24+11+30+9+32+7+30+5+24+3+14= 202
5.เอาตัวเลขที่หามาได้หารด้วย11 แล้วเอาเศษมันมา
202/11 = 4
6.ต่อมาก็ให้เอาเศษที่เราหามาได้นั้นไปลบกับ 11
11-4 = 7
7.ตัวเลขที่ออกมาก็คือ
1213141516177

Custom Search