THAI ID NUMBER GENERATOR

THAI IDENTIFICATION NUMBER GENERATOR
เเจกเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)

นี่คือเลขบัตรประชาชน เปิดหน้านี่ใหม่เพื่อเลขใหม่
กด "สุ่มเลขบัตร แล้วจะได้เลขใหม่"

ABOVE IS YOUR THAI ID NUMBER

refresh this page to get a new ID number


โปรเเกรมสร้างเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชนไทย)
!!!!!!! เเจกเลขประจำตัวประชาชนไทย (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)!!!!!!!!

click here to download

กดที่นี่ โหลดโปรเเกรม

วิธีใช้

1. โหลดโปรเเกรมที่นี่
2. extract ไฟล์  ThaiCardNumberGenerator.rar
3. เปิด Thai Card
4. เปิด Thai Card click here to use.exe
5. กด Random
หลักการในการคำนวนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

      คุึณเคยลองสังเกตดูไหมว่าทำไมในการกรอกเลขประำตัวประชาชน นั้นบางเว็บมันถึงได้รู้ว่าอันไหนของจริงอัน
ไหนของปลอม มันมีฐานข้อมูลของคนทั้งประเทศอยู่หรือ! ไม่ใช่หรอกครับเว็บเขาแค ่มีการคำนวนเท่านั้นเอง
ส่วนหลักการคำนวนนั้นไม่ได้ซับซ้อนเลยมาูดูุเองดีกว่า
1111111111119
อันนี้ก็เป็นของจริง (ของใครก็ไม่รู้)ตัวเลข12ตัวแรกจะบอกถึงภูมิลำเนาของเจ้าของว่าอยู่ไหนเป็น คน
จังหวัดอะไรอย่างนั้นส่วนตัวเลขตัวที่ 13 นั้นจะเป็นตัว Check ว่ารหัสนั้นเป็นของจริงหรือ เปล่า เราลองมาดูการ
คำนวนกันดีกว่า
1.มั่วตัวเลข 12 ตัวขึ้นมาแล้วแยกหลักซะ
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
2.คูณเข้าไปด้วยค่าประจำหลักของตัวเลขนั้นๆ (ตัวเลข 13-2 ที่ใช้คูณเป็นค่าคงที่)
(1x13) (2x12) (1x11) (3x10) (1x9) (4x8) (1x7) (5x6) (1x5) (6x4) (1x3) (7x2)
3.จะได้ตัวเลขต่อไปนี้
13 24 11 30 9 32 7 30 5 24 3 14
4.เอาตัวเลขมาบวกกันทั้งหมด
13+24+11+30+9+32+7+30+5+24+3+14= 202
5.เอาตัวเลขที่หามาได้หารด้วย11 แล้วเอาเศษมันมา
202/11 = 4
6.ต่อมาก็ให้เอาเศษที่เราหามาได้นั้นไปลบกับ 11
11-4 = 7
7.ตัวเลขที่ออกมาก็คือ
1213141516177

Custom Search